دریافت اطلاعات افراد تحت پوشش بیمه کانون سردفتران و دفتریاران

ایجاد اطلاعات بیمه

Multipage

مرحله 1 از 4

در راستای اجرای شیوه‌نامه نحوه استفاده از مزایای خدمات درمانی کانون سردفتران و دفتریاران و به منظور شفاف سازی اطلاعات افراد تحت پوشش بیمه کانون، به اطلاع همکاران عزیز سردفتر و دفتریار شاغل و بازنشسته می‌رساند جهت تسریع در تکمیل پرونده بیمه درمانی خود لازم است فرم ثبت اطلاعات بیمه‌ای زیر را با دقت تکمیل و نسخه چاپ شده آن را پس از مهر و امضاء به همراه مدارک لازم به کانون سردفتران و دفتریاران استان به نشانی قم، خیابان مصلی قدس، بین کوی 10 و 12، پلاک 764 ، تلفن: 32615697 تحویل نمایند.

این فرم از چهار صفحه "شماره ملی شما" ، "اطلاعات دفترخانه"، "اطلاعات بیمه شده اصلی" و "اطلاعات افراد تحت تکفل" تشکیل شده است. تمامی گزینه‌ها غیر از آدرس ایمیل اجباری می‌باشد. در صورتی که در تکمیل فرم مشکلی داشتید با شماره تلفن 09122530800 تماس بگیرید تا در اسرع وقت اصلاح شده و یا راهنمایی شوید.

کد ملی خود را به صورت درست و بدون خط تیره وارد نمایید. از این کد برای دریافت صفحه چاپی استفاده خواهد شد.
لطفا وضعیت اشتغال خود را انتخاب نمایید. در صورتی که مستمری بگیر و یا ورثه مستمری بگیر سردفتر یا دفتریار متوفی هستید لطفا با در دست داشتن مدارک به صورت حضوری به کانون سردفتران و دفتریاران استان قم مراجعه نمایید. جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

مرحله 2 از 4

مشخصات دفتر اسناد رسمی
دفتر اسناد رسمیآدرس دفترخانهتلفن ثابت دفترخانه

مرحله 3 از 4

مشخصات بیمه شده اصلی
سمت در دفترخانهجنسیتنامنام خانوادگیشماره شناسنامهشماره ملینام پدرتاریخ تولدمحل صدورشماره موبایلآدرس ایمیل

مرحله 4 از 4

مشخصات افراد تحت تکفل
در صورتی که افزاد تحت تکفل ندارید به تنهایی بیمه هستید برای راهنمایی جهت تکمیل فرم با این شماره تماس بگیرید: 09191483567

تب‌های عمودی