ساختار سازمانی کانون سردفتران و دفتریاران استان قم

واحدهای مختلف کانون سردفتران و دفتریاران استان قم

 • اتاق فکر و سیاستگزاری
 • کمیسیون علمی – ٱموزشی:
  • واحد آموزش
  • واحد وحدت رویه و اظهار نظرهای حقوقی
  • واحد مشاوره و معاضدت حقوقی و ثبتی
 • واحد ارتباط با حوزه علمیه و مراجع معظم تقلید
 • دفتر بازرسی و نظارت بر دفاتر اسناد رسمی
 • کمیته رفاهی – خدماتی:
  • واحد بیمه و خدمات درمانی
  • واحد ورزش و خدمات رفاهی
  • صندوق همیاری و قرض الحسنه
  • تعاونی های مسکن و مصرف
 • واحد ارتباط با بازنشستگان و پیشکسوتان
 • روابط عمومی
 • واحد انفورماتیک
 • کمیسیون تقسیم اسناد
موضوع محتوا: