تازه ترین اخبار

محل ارسال آمار و خلاصه معاملات وسایل نقلیه موتوری و اموال غیرمنقول موضوع ماده 185 ق.م.م و تبصره یک...

بسمه تعالی به موجب نامه شماره 623/7641 مورخ 1397/07/14 معاونت محترم حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان قم، مقتضی است دفاتر اسناد رسمی استان آمار و خلاصه معاملات وسایل نقلیه موتوری و اموال غیرمنقول موضوع ماده 185 ق.م.م و تبصره یک ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده را به اداره اطلاعات و...
18 مهر 97

مقالات

اهمیت و ارزش اثباتی اسناد رسمی (3)

اهمیت و ارزش اثباتی اسناد رسمی (2)

اهمیت و ارزش اثباتی اسناد رسمی (1)

حاکمیت با قانون است نه با راهور یا دفترخانه ها

قضا‌زدایی و بی‌نیازی از رجوع به دادگاه

افزایش 100درصدی دلالی‌های شبه حقوقی در 5 سال گذشته