دفتر اسناد رسمی 1 جعفریه

آدرس دفترخانه: 
جعفریه بلوار امام خمینی
شهرستان: 
تلفن: 
36220598
سردفتر: 
روح الله بنی هاشمیان
دفتریار: 
اسحاق اسدیان