دفتر اسناد رسمی 1 قم

آدرس دفترخانه: 
بلوار امین پلاک 699 طبقه دوم واحد چهارم
نوعیت ملک: 
آپارتمانی
نوع مالکیت: 
اجاری
نوع کاربری: 
تجاری
طبقه: 
2
مدت و سابقه استفاده به عنوان محل دفتر اسناد رسمی: 
2
شهرستان: 
تلفن: 
32921737
سردفتر: 
محمد اصفهانیان
دفتریار: 
سید محمد افضلی