دفتر اسناد رسمی 11 قم

آدرس دفترخانه: 
خیابان صفاییه کوچه 32 پلاک 50
تلفن: 
37743760
سردفتر: 
هادی پرویزی
دفتریار: