دفتر اسناد رسمی 12 قم

آدرس دفترخانه: 
انسجام ، کوچه 8 پلاک 1 طبقه زیر همکف
شهرستان: 
تلفن: 
32422463
سردفتر: 
زهــــرا ارباب صادقی
دفتریار: 
ارباب صادقی