دفتر اسناد رسمی 15 قم

آدرس دفترخانه: 
خیابان صفاییه کوچه شماره 24
تلفن: 
37847577
سردفتر: 
امیر متقیان
دفتریار: 
علی گتابی