دفتر اسناد رسمی 16 قم

آدرس دفترخانه: 
خیابان امام طبقه فوقانی داروخانه امیرکبیر
تلفن: 
36200054
سردفتر: 
روح الله آزاد
دفتریار: 
امیر علی مولا