دفتر اسناد رسمی 17 قم

آدرس دفترخانه: 
میدان مطهری جنب دبیرستان صدوق
تلفن: 
36601551
سردفتر: 
محمدرضا عابدین زاده
دفتریار: 
مهرداد عابدین زاده
شماره تماس سردفتر: 
09127572676
شماره تماس دفتریار: 
09127586614
تصویر سردفتر: 
تصویر دفتریار: