دفتر اسناد رسمی 22 قم

آدرس دفترخانه: 
خیابان امام روبروی پمپ بنزین نبش کوچه 35
تلفن: 
36622955
سردفتر: 
فخرالدین جزایری
دفتریار: 
علی قنبری