دفتر اسناد رسمی 3 قم

آدرس دفترخانه: 
خیابان 45 متری صدوق نبش کوچه شماره 6
تلفن: 
32615856
سردفتر: 
محمد علی زحمتکش
دفتریار: 
محمد غفوری