دفتر اسناد رسمی 36 قم

آدرس دفترخانه: 
سالاریه فلکه پیچک پلاک 140
تلفن: 
32906211
سردفتر: 
آزاده حاجی تقی
دفتریار: 
سید محمدرضا احمدی زاده مبینی