دفتر اسناد رسمی 49 قم

آدرس دفترخانه: 
خیابان 45 متری صدوق نبش کوچه 36 ساختمان کاج
تلفن: 
32913368
سردفتر: 
علی آبکار
دفتریار: 
زینب کمالی