دفتر اسناد رسمی 55 قم

آدرس دفترخانه: 
بلوار 15 خرداد جنب فروشگاه جانبازان
تلفن: 
37603934
سردفتر: 
محمد مهدی پاکدل
دفتریار: 
ماشالله پاکدل