دفتر اسناد رسمی 56 قم

آدرس دفترخانه: 
نبش خیابان شهرک قدس ساختمان الماس طبقه 2
تلفن: 
32852919
سردفتر: 
محمدعلی حق پناه
دفتریار: 
طاهر جباری