دفتر اسناد رسمی 57 قم

آدرس دفترخانه: 
صفاییه بلوار نیایش 2 کوی مصلی
تلفن: 
37746939
سردفتر: 
علی صفرلو
دفتریار: 
امیر بهادر صفرلو