دفتر اسناد رسمی 58 قم

آدرس دفترخانه: 
پردیسان بلوار شهیدان تقوی سه راه اول جنب املاک شبکه
شهرستان: 
تلفن: 
32508922
سردفتر: 
مهدی دادار
دفتریار: