دفتر اسناد رسمی 6 قم

آدرس دفترخانه: 
تقاطع عمار یاسر و آذر طبقه فوقانی عینک ایران
تلفن: 
37751717
سردفتر: 
حسین اسحاقی
دفتریار: 
جواد جعفری