دفتر اسناد رسمی 60 قم

آدرس دفترخانه: 
میدان امام کوچه تالار رز
تلفن: 
36706410
سردفتر: 
سید وحید سجادی نیا
دفتریار: 
مجید کریمی