دفتر اسناد رسمی 61 قم

آدرس دفترخانه: 
خیابان 55 متری عمار یاسر جنب کوچه 18
تلفن: 
37706032
سردفتر: 
امیر سمساری بیدگلی
دفتریار: 
مریم حاجی ملا حسینی