دفتر اسناد رسمی 65 قم

آدرس دفترخانه: 
تقاطع هفت تیر و کیوانفر نبش چهار راه
تلفن: 
36708595
سردفتر: 
روح الله محمدی
دفتریار: 
مجید میرزایی