دفتر اسناد رسمی 69 قم

آدرس دفترخانه: 
خیابان توحید ابتدای 20 متری مطهری کوچه شماره 1
تلفن: 
38752737
سردفتر: 
قدیر حیدری
دفتریار: 
حسن حیدری