دفتر اسناد رسمی 7 قم

آدرس دفترخانه: 
خیابان انقلاب نبش 45 متری عمار یاسر کوچه 12
تلفن: 
37723442
سردفتر: 
سید مهدی میر رضایی
دفتریار: 
نوح الدین میر رضایی