دفتر اسناد رسمی 73 قم

آدرس دفترخانه: 
میدان نبوت نبش 12 متری شهید ملکی پلاک 11
تلفن: 
38740080
سردفتر: 
روح الله اعتصام
دفتریار: 
سید جواد رفیعی