دفتر اسناد رسمی 9 قم

آدرس دفترخانه: 
خیابان 45 متری صدوق بین کوچه 44 و 46 پلاک 23
تلفن: 
32922490
سردفتر: 
محمد صادق خبازیان
دفتریار: 
محسن زمانی خواه