آخرین هماهنگی های بین بخشی در جهت اجرائی شدن قانون پیش فروش ساختمان در قم

جلسه مشترک نمایندگان شهرداری کلانشهر قم، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و سازمان نظام مهندسی ساختمان به میزبانی کانون سردفتران و دفتریاران استان قم

بسمه تعالی
پس از مدت ها پیگری و فعالیت های کمیسیون علمی - آموزشی کانون سردفتران و دفتریاران استان در جهت اجرائی نمودن قانون پیش فروش ساختمان و امکان تنظیم سند رسمی پیش فروش در شهر قم در روز چهارشنبه 26 آبان ماه جلسه مشترکی با حضور نمایندگانی از شهرداری کلانشهر قم، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و سازمان نظام مهندسی ساختمان به میزبانی کانون سردفتران و دفتریاران استان قم جهت عملیاتی و نهایی نمودن اقدامات صورت گرفته تشکیل گردید. در این جلسه وظایف و تکالیف هر یک از نهادهای مربوطه در قانون پیش فروش ساختمان احصاء و نحوه اجرائی شدن این تکالیف بررسی گردید. مقرر گردید جلسه بعدی نیزهفته آینده در محل کانون برگزار گردد.
روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان قم

موضوع خبر: 
مربوط به واحد: