انعقاد تفاهم نامه همکاری ارائه خدمات مربوط به تعمیر، نگهداری و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز دفاتر اسناد رسمی استان قم

 • بسمه  تعالی
 • از آنجا که امروزه تقریبا تمامی فعالیت ها و خدمات دفاتر اسناد رسمی در بستر الکترونیک و مجازی ارائه و به همین جهت استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای متعدد جزء جدایی ناپذیر و ناگزیر در دفاتر اسناد رسمی بوده و به روز رسانی، تعمیر و نگهداری این سخت افزارها و نرم افزارها و دسترسی آسان و مطمئن به فرد یا مجموعه ارائه دهنده این خدمات از دغدغه های همیشگی همکاران محترم در دفاتر اسناد رسمی بوده است، کانون سردفتران و دفتریاران استان در راستای رفع این نیاز و فرآهم نمودن زمینه های دسترسی سریع، آسان و مطمئن دفاتر اسناد رسمی استان قم به خدمات مربوط به تعمیر، نگهداری و پشتیبانی از سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مورد استفاده دفاتر اسناد رسمی و امکان نظارت بر دقت و صحت خدمات ارائه شده و پیگیری نیازها و شکایت های احتمالی همکاران در این خصوص و همچنین حفظ امنیت و محرمانگی اطلاعات موجود در دفاتر استان اقدام به شناسائی و بررسی صلاحیت شرکتها و اشخاص متخصص در این زمینه نمود که منجر به انعقاد تفاهم نامه همکاری با موضوع ارائه خدمات تعمیر، نگهداری و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز دفاتر اسناد رسمی استان قم با جناب آقای مهندس محمد مهروانی بهبهانی (معروف به مهندس بهبهانی) که متخصص در خدمات سخت افزاری و نرم افزاری و آشنا با محیط کاری و نیازهای انفورماتیکی دفاتر اسناد رسمی می باشند گردید.
 • مطابق این تفاهم نامه ایشان که در این تفاهم نامه به عنوان پیمانکار معرفی گردیده اند متعهدند بنا به درخواست کانون و یا دفاتر اسناد رسمی هر گونه مشکل نرم افزاری و یا تأمین قطعات سخت افزاری در راستای موضوع و اهداف تفاهم نامه را  توسط نیروهای مجرب به بهترین شکل و کمترین هزینه و در سریعترین زمان ممکن پیگیری و رفع نموده و هزینه آن را طبق تعرفه تفاهم شده که جزء منضمات این تفاهم نامه می باشد در قبال ارائه فاکتور سه قبضه دریافت نماید.
 • بر این اساس پیمانکار متعهد است حداکثر ظرف مدت 24 ساعت بعد از تماس هر یک از دفاتر اسناد رسمی یا کانون سردفتران استان نسبت به ارائه خدمت مؤثر اقدام نماید
 • بر اساس این تفاهم نامه،  تمامی اطلاعات و اسناد دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران محرمانه تلقی شده و پیمانکار متعهد به رعایت محرمانگی و عدم افشاء و حفظ و حراست از اطلاعات مذکور می باشد و گزارشات متقن و صحیح واصله از دفاتر اسناد رسمی مبنی بر عدم رعایت محرمانگی بند مذکور توسط پیمانکار با تأیید داور مرضی الطرفین منتخب موجب اختیار فسخ این تفاهم نامه از طرف کارفرما خواهد بود.
 • همچنینن بر اساس یکی از مواد این تفاهم نامه در صورت شکایت هر یک از دفاتر اسناد رسمی از پیمانکار یا بالعکس و ایجاد اختلاف فی مابین پیمانکار و هر یک از خدمت گیرندگان موضوع این تفاهم نامه، کانون سردفتران و دفتریاران نسبت به دریافت گزارش از طرفین اختلاف و رسیدگی به آن اقدام خواهد نمود. بدیهی است در موارد تخصصی واحد انفورماتیک کانون نسبت به ارائه گزارش و نظر اقدام می نماید و در هر صورت نظر نهایی کانون سردفتران و دفتریاران مورد پذیرش پیمانکار خواهد بود.
 • با امضاء این تفاهم نامه همچنین پیمانکار متعهد گردیده است در صورت نیاز و اعلام کانون جهت برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه سردفتران، دفتریاران یا کارکنان دفاتر اسناد رسمی استان به صورت حضوری یا مجازی در خصوص موضوعات این تفاهم نامه و با استفاده از محل و امکانات کانون به صورت رایگان اقدام نماید.
 • در مقابل کانون سردفتران و دفتریاران استان نیز پیمانکار را به نحو مقتضی به دفاتر اسناد رسمی استان معرفی و تأیید نموده و موارد اختلافی احتمالی با خدمات گیرندگان را به عنوان داور فی مابین پیگیری و رسیدگی خواهد نمود.
 • در این راستا همکاران گرامی می توانند هرگونه نیاز خود به خدمات سخت افزاری و نرم افزاری متنوع موجود در دفاتر اسناد رسمی را از جناب آقای مهندس بهبهانی به عنوان پیمانکار معتمد کانون در این زمینه درخواست و دریافت نموده و برای این منظور با شماره تلفن ثابت 02532932591 و شماره همراه ایشان 09127501159 تماس حاصل نمایند.
 • همچنین مقتضی است هرگونه نظرات و پیشنهادات خود در این خصوص و شکایات احتمالی از پیمانکار مذکور را به کانون منعکس نموده تا مورد ارزیابی و رسیدگی قرار گیرد.
 • کانون سردفتران و دفتریاران استان قم
موضوع خبر: 
مربوط به واحد: