با مصوبه هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان قم مجمع مشورتی و اتاق فکر کانون سردفتران و دفتریاران استان تشکیل می شود

مجمع مشورتی و اتاق فکر کانون سردفتران و دفتریاران استان تشکیل می شود

بسمه تعالی


 با مصوبه هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان قم، "مجمع مشورتی و اتاق فکر کانون سردفتران و دفتریاران استان تشکیل می شود".


به موجب مصوبه مذکور و به منظور:

  • هم اندیشی، دوراندیشی و آینده پژوهی در حوزه اهداف و وظایف کانون استان و به منظور بهره گیری از توان علمی، کارشناسی و خرد جمعی دفاتر اسناد رسمی به دور از چالش های مقطعی و مشکلات اجرائی که هیأت مدیره را از نگاه به مسائل کلان حوزه نهاد سردفتری باز می دارد
  • تسهیل و تسریع در ارتباط نظام مند و دائمی کانون با همکاران سردفتر و دفتریار جهت دریافت نظرات، ایده ها و سلایق آن ها و آگاهی و دریافت دقیق تر بازخورد تصمیمات و اقدامات کانون در سطح استان
  • ایجاد زمینه ی مناسب و آماده سازی فضای لازم جهت ورود همکاران علاقه مند و مستعد به بدنه ی مدیریتی کانون و کمک به گردش مدیران و نخبگان این حوزه
  • ایجاد و حفظ روحیه ی نشاط، وحدت و انگیزه همکاری جمعی در بین همکاران

"مجمع مشورتی و اتاق فکر کانون سردفتران و  دفتریاران استان قم" از طریق انتخاب مستقیم همکاران سردفتر و دفتریار شاغل و بازنشسته و در روزهای آتی تشکیل می گردد.

مطابق این طرح:

  • مجمع مشورتی و اتاق فکر کانون سردفتران و دفتریاران استان قم به عنوان بازوی مشورتی و کارشناسی کانون استان شامل 25 نفر از سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته استان با ترکیب 3 نفر از سردفتران و دفتریاران بازنشسته، 15 نفر از سردفتران شاغل و 7 نفر از دفتریاران شاغل می باشند که هر سه سال یک بار و از طریق انتخابات مستقیم توسط سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته استان انتخاب می شوند.
  • هر یک از سردفتران و دفتریاران اول شاغل و بازنشسته استان می توانند در انتخابات شرکت و به کلیه کاندیداهای اعلامی با ترکیب مذکور رأی دهند.
  • هر یک از سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته استان می توانند برای عضویت در این مجمع کاندیدا شوند.
  • این انتخابات برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان شامل محدودیت سنی و سابقه ی تصدی سردفتری و دفتریاری نخواهد بود.
  • تنها منفصلین دائمی از منصب سردفتری و دفتریاری نمی توانند کاندیدای شرکت در انتخابات مجمع شوند.

 

روابط عمومی و امور رسانه کانون سردفتران و دفتریاران استان قم

لینک ثبت نام: www.qomnotary.ir/node/1038


موضوع خبر: 
مربوط به واحد: