با همکاری اداره کل امور مالیاتی استان و کانون سردفتران و دفتریاران استان قم امکان ارسال الکترونیکی خلاصه معاملات نقل و انتقال اموال غیرمنقول و منقول فراهم گردید

امکان ارسال الکترونیکی خلاصه معاملات نقل و انتقال اموال غیرمنقول و منقول موضوع مواد 185 قانون مالیات های مستقیم و تبصره یک ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر اسناد رسمی استان قم

با پیگیری های صورت گرفته و همکاری شایسته اداره کل امور مالیاتی استان قم امکان ارسال الکترونیکی خلاصه معاملات نقل و انتقال اموال غیرمنقول و منقول موضوع مواد 185 قانون مالیات های مستقیم و تبصره یک ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده فراهم گردید. بر اساس نامه ارسالی مدیرکل محترم امور مالیاتی  استان قم از  این پس دفاتر اسناد رسمی می بایست اطلاعات موضوع مواد فوق شامل خلاصه معاملات نقل وانتقال اموال غیرمنقول و منقول دفترخانه را در قالب فایل اکسل به همراه نامه دفترخانه، به پست الکترونیکی سازمانی Qom6208@tax.gov.ir ارسال نموده و از ارسال اسناد به صورت فیزیکی خودداری گردد. ضمنا رسید  اسناد دریافتی نیز از طریق همین پست الکترونیک ارسال خواهد شد. ضمنا جناب آقای منصوری با شماره تلفن 36164254 آماده پاسخگویی به سؤالات و ابهامات همکاران محترم در دفاتر اسناد رسمی خواهند بود. (نمونه فایل های مورد نیاز جهت ارسال در فایل های ضمیمه قابل رؤیت می باشد)

کانون سردفتران و دفتریاران استان قم

فایل ضمیمه: 
موضوع خبر: 
مربوط به واحد: