برنامه زمانبندی انتخابات اولین دوره "مجمع مشورتی و اتاق فکر کانون سردفتران و دفتریاران استان قم"

لگو کانون قم
 • ثبت نام کاندیداهای شرکت در انتخابات: از روز شنبه 30 دی ماه تا روز چهارشنبه 4 بهمن ماه 1402

               مراجعه به سایت کانون سردفتران و دفتریارن استان قم به آدرس : www.qomnotary.ir/node/1038

 • اعلام عمومی اسامی کاندیداهای شرکت در انتخابات:  شنبه 7 بهمن ماه 1402
   
 • مهلت تبلیغات و معرفی کاندیداها: شنبه 7 بهمن تا سه شنبه 10 بهمن ماه 1402
   
 • برگزاری انتخابات اولین دوره مجمع مشورتی و اتاق فکر کانون سردفتران و دفتریاران استان قم:  روز چهارشنبه 11 بهمن ماه
   
 • اعلام اسامی حائزان اکثریت آراء:  روز چهارشنبه 11 بهمن ماه 1402
   
 • مهلت اعتراض کاندیداها: از روز پنج شنبه 12 بهمن ماه الی شنبه 14 بهمن ماه 1402


 • هیأت اجرائی انتخابات اولین دوره " مجمع مشورتی و اتاق فکر کانون سردفتران و دفتریاران استان قم"

 

 

موضوع خبر: 
مربوط به واحد: