تعرفه کسر فرانشیز از ویزیت‌های بخش خصوصی و دولتی

هزینه درمان

ویزیت ها در بخش خصوصی و غیر دولتی (آزاد ) که مشمول کسر فرانشیز 20%خواهد بود:

عمومی : 22 هزار تومان
 
متخصص : 34 هزار و 500 تومان

فوق تخصص: 43 هزار تومان
 
فوق تخصص روانپزشک: 49 هزار تومان

کارشناس ارشد: 18 هزار و 500 تومان

کارشناس: 16 هزار تومان

ویزیت ها در بخش دولتی که بدون کسر فرانشیز پرداخت می‌گردد:

پزشک عمومی :  10هزار و 600 تومان
 
متخصص : 13هزار و 200 تومان

فوق تخصص: 16 هزار تومان
 
فوق تخصص روانپزشک: 19 هزار تومان

کارشناس ارشد: 9 هزار تومان

کارشناس: 7 هزار و 350 تومان

کانون سردفتران و دفتریاران استان قم

موضوع خبر: 

دیدگاه خود را ارسال کنید:

پرسش امنیتی
پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات:
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.