ثبت نام از داوطلبین عضویت در دومین هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان قم

بسمه تعالی

هیأت نظارت بر انتخابات دومین دوره کانون سردفتران و دفتریاران استان قم با انتشار آگهی از دواطلبین عضویت در این هیات مدیره دعوت به ثبت نام نمود.

شایان ذکر است مطابق ماده ۵ آیین نامه اصلاحی ماده 61 قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتران ودفتریارانی که نامزدی خودرابرای عضویت درهیات مدیره کانون اعلام می نمایند باید دارای شرایط زیرباشند:
الف -اشتغال به شغل سردفتری ودفتریاری .
ب -حداقل ده سال سابقه سردفتری اسنادرسمی ویادفتریاری ویاکفالت وقضاوت .
ج -اعتمادوالتزام عملی به احکام ومبانی دین مقدس اسلام .
د-اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه وقانون اساسی
ه - نداشتن پیشینه ومحکومیت موثرکیفری.
و- نداشتن محکومیت انتظامی ازدرجه ۳ در پنجسال اخیر خدمت خود.
ز- داشتن حسن شهرت
ح - عدم وابستگی منحوس پهلوی وتحکیم پایه های رژیم طاغوت .
ط -عدم عضویت وهواداری از گروههای غیرقانونی ومعاند با جمهوری اسلامی .
ی -عدم اعتیاد به موادمخدر.
تبصره - احراز شرایط مذکور با هیات نظارت است .درصورت اختلاف اعضای هیات رای اکثریت مناط اعتباراست.

موضوع خبر: 
مربوط به واحد: 

دیدگاه خود را ارسال کنید:

پرسش امنیتی
پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات:
6 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.