دومین همایش ایده های تحول آفرین ثبتی

دومین همایش ملی ایده‌های تحول‌آفرین ثبتی در ششم تیرماه سال جاری برگزار می گردد.

پیرو مکاتبه مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با روسای محترم کانون استان‌ها در خصوص دومین همایش ملی ایده های تحول آفرین ثبتی به استحضار می رساند در راستای ایجاد بستر مناسب و استفاده از نظرات صاحبان ایده و خلاقیت و حضور فعال کارکنان سازمان ثبت  و سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر برای افزایش کارایی و بهره وری سازمانی، دومین همایش ملی ایده‌های تحول‌آفرین ثبتی در ششم تیرماه سال جاری برگزار و ایده های برگزیده حسب نیاز سازمان در اولویت پیاده سازی قرار گرفته و ضمن انعقاد قرارداد پژوهشی با ایده پردازان منتخب، ایده اجرایی خواهد شد.

پورتال این همایش به‌نشانی hamayesh.ssaa.ir/idea ‏ هم‌اکنون فعال شده و ثبت نام از کارکنان سازمان ثبت، سردفتران، دفتریاران،  حقوقدانان و دانشگاهیان تا پایان 20  خردادماه ادامه دارد.

در این همایش ضمن تقدیر از ایده‌پردازان ممتاز که براساس رأی هیأت‌های داوری و ارزیابی  انتخاب می شوند، ایده‌های ممتاز نیز در کتابچه دومين همایش منتشر خواهد شد.

مستدعی است روسای محترم کانون استان‌ها در راستای تعامل سازنده با سازمان ثبت و جهت تحقق برنامه های تحولی در سازمان نسبت به ثبت ایده های نوآورانه خود در همایش اهتمام ورزند و با تبیین اهداف همایش، عموم سردفتران، دفتریاران و کارکنان استان‌ها را نیز تشویق به مشارکت در این همایش نمایند.

موضوع خبر: