نتایج دومین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان قم

بسمه تعالی
دومین دوره انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران استان قم روز شنبه نهم شهریور با حضور و استقبال خوب و نزدیک به شصت درصدی همکاران سردفتر و دفتریار استان برگزار گردید. هیأت نظارت بر انتخابات آراء مأخوذه و حائزین اکثریت آراء را منتشر نمود.

موضوع خبر: 
مربوط به واحد: 

دیدگاه خود را ارسال کنید:

پرسش امنیتی
پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات:
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.