کارگاه های آموزشی کانون سردفتران و دفتریاران استان قم

پنجاه و دومین کارگاه آموزشی کمیسیون علمی - آموزشی کانون سردفتران و دفتریاران استان و چهارمین کارگاه از مجموعه کارگاه های آموزشی در خصوص بازخوانی، مرور و تحلیل مجموعه بخشنامه های ثبتی برگزار می گردد.

 

بسمه تعالی

به اطلاع می رساند واحد آموزش کمیسیون علمی - آموزشی کانون سردفتران و دفتریاران استان قم، مجموعه کارگاه های آموزشی در خصوص بازخوانی، مرور و تحلیل مجموعه بخشنامه های ثبتی را برگزار می نماید:

در همین چارچوب چهارمین کارگاه از این مجموعه و پنجاه و دومین کارگاه آموزشی با عنوان:

"ضم وکیل و ضم امین از منظر قواعد حقوقی و تحلیل بخشنامه های ثبتی"

برگزار می گردد.

تدریس و ارائه: جناب آقای عثمانی سردفتر محترم 39 قم

مکان: خیابان مصلی قدس، بین کوی 10 و 12، پلاک 764، کانون سردفتران و دفتریاران استان قم

زمان: سه شنبه 9 مردادماه 1397 از ساعت 18:30 الی 20

کانون سردفتران و دفتریاران استان قم

موضوع خبر: 
مربوط به واحد: 

دیدگاه خود را ارسال کنید:

پرسش امنیتی
پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات:
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.