فرم آمار ماهیانه دفاتر

فرم ارسال آمار ماهیانه دفاتر اسناد رسمی به اداره ثبت

به نام خدا 
باطلاع سردفتران و دفتریاران گرامی استان قم می رساند : 

نظر به اعمال برخی تغییرات در پرداخت های سامانه ثبت آنی و با هماهنگی به عمل آمده با ادارات ثبت قم ، آمار ماهیانه دفاتر اسناد رسمی استان قم از تاریخ 1399/08/25 می بایست طبق نمونه فرم جدید تهیه و به حسابداری مناطق ثبتی مربوطه ارسال گردد . 

برای دانلود در قسمت فایل ضمیمه می توانید این فایل را دانلود کنید .

برچسب‌ها: