نحوه ارسال استعلام مالیاتی موضوع ماده 65 ق م م ویژه اعضای شرکت های تعاونی مسکن + اطلاعات تماس با ادارات مالیاتی

تذکر : این مطلب ویژه دفاتر اسناد رسمی قم می باشد 

بسمه تعالی

به اطلاع همکاران محترم دفاتر اسناد رسمی استان قم می رساند:

با توجه به توافق صورت گرفته با اداره کل امور مالیاتی استان قم مقرر گردید در خصوص استعلام های مالیاتی انتقال املاک شرکت تعاونی های مسکن به اعضاء شرکت که به موجب ماده 65 قانون مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف می باشند به روش زیر عمل گردد:

1- در استعلام ثبت گزینه استعلام مالیاتی را بزنید و وارد محیط استعلام مالیاتی شوید .

2- گزینه های  آیا نقل و انتقال اول می باشد ؟  پروانه و یا  پایانکار به نام متقاضی هست ؟ و تمام موارد و سؤالاتی که در خصوص ماده 77 می باشد را مهم نیست چه انتخابی میکنید و میتواننید همه را " خیر " وارد کنید .

3- سایر موارد (مساحت های عرصه و اعیان و ... ) حتما باید به درستی و دقیق انتخاب شود .

4- پس از تکمیل بر روی گزینه ارسال به اداره امور مالیاتی کلیک نموده تا استعلام به مرحله صدور قبض برسد.

5- پس از صدور قبض با شماره تلفن 36164328 (خانم حمزوی ) تماس گرفته و شماره کد رهگیری استعلام را با تذکر این نکته که خریدار ، عضو شرکت تعاونی می باشد به ایشان اعلام  نمایید.

6- پس از گذشت مدت زمانی مفاصا حساب مالیاتی از طریق سیستم قابل دریافت می باشد . 

7- در مفاصا حساب مالیاتی صادره عبارتی با این مضمون درج و سردفتر به استناد این گواهی سند را تنظیم می نماید. ( مسئولیت  احراز هویت و عضویت خریدار در شرکت تعاونی با سردفتر محترم می باشد.)

نکات مهم :

1-در خصوص واحد های با کاربری غیر مسکونی (تجاری و اداری و ...) همچنان می بایست استعلام به صورت سنتی ارسال شود .

2- عضویت خریدار صرفا با نامه از سوی شرکت تعاونی قابل احراز است و سردفتردر اینخصوص مسئولیت دیگری ندارد.

3- اگر به هردلیل نام حقوقی شرکت یا استعلام ثبت آن مغایر بود و سیستم اجازه ارسال استعلام مالیاتی را به دلیل این مغایرت نمیداد می بایست استعلام دیگری با استعلام شناسه ملی درست ایجاد نمایید و استعلام مالیاتی از طریق استعلام جدید ارسال گردد.

4- اطلاعات تماس ذیل الذکر مربوط به انتقال موضوع ماده 65 نبوده و در این خصوص صرفا با سرکار خانم حمزوی می بایست تماس گرفته شود.

در پایان ضمن تشکر و سپاس از زحمات بی شائبه و تلاش های ارزنده جناب آقای مهندس کاشانی در شروع و تثبیت عملیات مکانیزه نمودن استعلام های مالیاتی املاک استان و راهنمایی ها و پیگیری های این برادر ارجمند جهت حل مشکلات همکاران و مردم شریف که در ابتدای کار طبیعی و محتمل می نمود با توجه به تغییر سمت ایشان در اداره امور مالیاتی قم از همکاران عزیز تقاضا می گردد از تماس با ایشان در خصوص مشکلات و سؤالات مربوط به استعلام های الکترونیک املاک خودداری و مطابق جدول زیر با در نظر گرفتن کد پستی ملک مورد استعلام با همکاران مالیاتی مربوطه تماس گرفته شود.

اطلاعات تماس با سایر همکاران مالیاتی در خصوص استعلامات مالیاتی بشرح زیر می باشد .

 

  

موضوع خبر: 
مربوط به واحد: