پرداخت هزینه‌های درمان از طریق کانون سردفتران و دفتریاران استان قم

هزینه درمان

بسمه تعالي

به اطلاع همکاران محترم مي‌رساند به حول و قوه الهي و با تلاش‌هاي واحد بيمه و درمان کانون سردفتران و دفترياران استان و امعان نظر جناب آقاي سليمي مديريت محترم بيمه و درمان کانون سردفتران و دفترياران، استان قم به عنوان يکي از شش استان مجري طرح پايلوت پرداخت هزينه‌هاي درمان انتخاب گرديده است.
مطابق اين طرح در مرحله اول هزينه‌هاي ويزيت پزشکان مستقيما از طريق کانون سردفتران و دفترياران استان قم پرداخت مي‌گردد. بدين منظور همکاران عزيز سردفتر و دفتريار مي‌توانند با رعايت بندهاي ذيل الذکر از تاريخ سه شنبه 16 خردادماه جهت دريافت اين هزينه‌ها يکي از سه مدرک زير را به محل کانون سردفتران و دفترياران استان ارائه و ارسال نمايند:

1- ارائه نسخه سربرگ پزشک معالج حاوي مبلغ ويزيت و تاريخ پرداخت بدون خط خوردگي که به امضاء و مهر نظام پزشکي پزشک، ممضي و ممهور گرديده باشد.
2- چنانچه ويزيت در دفترچه کانون باشد ارائه اصل برگ دوم (آبي) با قيد مبلغ ويزيت و تاريخ پرداخت بدون خط خوردگي که به امضاء و مهر نظام پزشکي پزشک، ممضي و ممهور گرديده باشد.
3- چنانچه ويزيت در دفترچه سلامت يا ساير بيمه‌هاي پايه باشد ارائه اصل برگ سوم (قرمز) با قيد مبلغ ويزيت و تاريخ پرداخت بدون خط خوردگي که به امضاء و مهر نظام پزشکي پزشک، ممضي و ممهور باشد.

نکات قابل توجه:
الف- نسخ فاقد مبلغ دريافتي ويزيت، تاريخ پرداخت و مهر و امضاء پزشک و داراي خط خوردگي قابل پرداخت نمي باشد.
ب- ويزيت هايي که در مراکز طرف قرارداد انجام مي شود اگر به صورت آزاد و با صدور قبض پرداخت جداگانه باشد قابل پرداخت خواهد بود.
ج- ويزيت هاي بخش غيردولتي و خصوصي با کسر فرانشيز 20% و بر اساس نرخ مصوب پزشکان عمومي، متخصص، فوق تخصص، ماما و ... پرداخت مي گردد و ويزيت‌هاي بخش‌هاي دولتي فاقد فرانشيز خواهد بود.
د- ارائه شماره حساب سيبا (بانک ملي) به نام سردفتر يا دفتريار بيمه شده اصلي جهت واريز وجوه الزامي خواهد بود. بدين منظور مقتضي است همکاران محترم درخواست پرداخت هزينه‌ها را به همراه شماره حساب خود در سربرگ دفترخانه درج نموده و به همراه يکي از سه مدرک فوق الذکر به کانون استان ارسال نمايند.


کانون سردفتران و دفترياران استان قم

 

موضوع خبر: 

دیدگاه خود را ارسال کنید:

پرسش امنیتی
پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات:
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.