آرشیو موضوعی: سازمان اوقاف و امور خیریه، تکالیف دفاتر اسناد رسمی، وقف، موقوفات