آرشیو موضوعی: کارگاه آموزشی ؛ بررسی ماهیت حقوقی سرقفلی و نحوه تنظیم اسناد آن؛ کانون سردفتران ودفتریاران استان قم