نمونه اسناد بانک توسعه تعاون

نمونه قرارداد های رسمی   
ردیف نوع سندعنوان فرم دانلود PDF دانلود WORD
1 قرارداد رهني تخصيص تسهيلات بانكي و پشتوانه تعهدات (اموال غيرمنقول) کلیک کنید کلیک کنید
2 قرارداد متمم رهنی کلیک کنید  
3 قرارداد رهني تخصيص تسهيلات بانكي و پشتوانه تعهدات (اموال منقول) کلیک کنید  

 

دیدگاه خود را ارسال کنید:

پرسش امنیتی
پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات:
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.