نمونه اسناد و نکات تنظیم سند بانک ها و ادارات دولتی

لازم به توضیح است نمونه اسناد ذیل برای سهولت دسترسی همکاران سردفتر و دفتریار توسط کمیسیون تقسیم اسناد کانون در این سایت درج شده است ، برای اطمینان از آخرین تغییرات حتما نمونه های زیر را با بانک مربوطه مطابقت دهید :

 

1- نمونه اسناد بانک مسکن 

2- نمونه اسناد بانک کشاورزی

3- نمونه اسناد بانک ملی (بزودی...)

4- نمونه اسناد بانک سپه (بزودی...)

5- نمونه اسناد پست بانک (بزودی...)

6- نمونه اسناد صنعت و معدن  (بزودی...)

7- نمونه اسناد توسعه صادرات (بزودی...)

8- نمونه اسناد بانک توسعه تعاون