شروع تعویض اسناد تک برگ توسط دفاتر اسناد رسمی قم از تاریخ 1400/10/4

بسمه تعالی

به اطلاع همکاران عزیز سردفتر و دفتریار دفاتر اسناد رسمی استان قم می رساند :

با توجه به ایجاد امکان پذیرش درخواست صدور سند مالکیت از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه ثبت آنی و ارسال الکترونیکی این درخواست ها به ادارات ثبت محل وقوع ملک مقرر گردیده است در نخستین مرحله کلیه درخواست های صدور اسناد مالکیت کاداستری (تک برگی) از روز شنبه 4 دیماه توسط دفاتر اسناد رسمی استان از طریق سامانه ثبت و ارسال گردد. بدین منظور مراتب زیر جهت اطلاع و اقدام فوری به حضور همکاران گرامی اعلام و اخبار می گردد:

1- از روز شنبه 4 دی ماه فعلا تمامی درخواست های تعویض اسناد کاداستری توسط دفاتر اسناد رسمی استان و از طریق سامانه ثبت آنی دریافت و ارسال شده و هیچ ارجاعی در این خصوص به ادارات پست نخواهد بود.

2- درخواست تعویض اسناد دفترچه ای کماکان با حضور مالک در ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک صورت خواهد گرفت

3- طی قرارداد منعقده فی مابین شرکت پست و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، شرکت پست مسؤول جمع آوری لاشه اسناد تک برگی درخواست تعویض شده دفاتر و ارسال آن به ادارات ثبت خواهند بود. بدین منظور با هماهنگی انجام شده از روز شنبه مأمورین پست جهت تحویل پاکت پستی مخصوص اسناد به دفاتر اسناد رسمی استان مراجعه خواهند نمود و در اولین مرحله 30 عدد پاکت به قیمت 35000 تومان تحویل دفاتر خواهد شد.

برای اطلاعات تکمیلی فایل های پیوست را دانلود نمایید .

دریافت فایل راهنما ی درخواست سند  مخصوص استان قم 

دریافت شیوه نامه کلی سراسر کشور 

دریافت فایل راهنمای درخواست تعویض سند

فرم رسید اخذ لاشه سند مامورین محترم پستی در دفاتر   فایل پی دی اف

فرم رسید لاشه سند مامورین محترم پستی در دفاتر  فایل اکسل

 

سوالات متداول :
 

1- در خصوص کد ثنا سیستم 
فقط در حد هشدار پیام میده با اینکه در شیوه نامه اصلی کد ثنا اجباریه ولی با هماهنگی درون استانی فعلا ارائه خدمت به افراد فاقد ثنا مشکلی نیست .

2- در خصوص شهرستان ها 
آدرس وقوع ملک حتما باید داخل استان قم باشد ، ولی آدرس گیرنده خارج از استان نیز میتواند باشد و جزء تعهدات پست می باشد . 

3- در خصوص اسکن بنچاق 
فقط در مواردی است که سهم مشاعی (اعم از موروثی و سایر انتقالات مشاعی دیگر ) از ملک منتقل می شود باید اسکن شود و ارسال فیزیکی لازم نیست . اگر ملک ششدانگ منتقل شود لازم به بنچاق نیست .

4- در خصوص فرم تقاضانامه 
همان پرینتی که از سامانه دریافت میشود کافی است و لزومی به فرم جداگانه نیست ، اما چون آدرس مالک توسط سامانه نمایش داده نمی شود (ترجیحا با خط مالک ) ادرس گیرنده پستی را می بایست علاوه بر پاکت پستی زیر تقاضانامه نیز بنویسد.

5- در خصوص انتقال بخشی از سهم ملک
درخواست سند هم برای فروشنده (برای سهم باقی مانده) و هم برای خریدار (برای سهم خریداری شده ) میبایست تقاضانامه صادر شود . 
اصل سند به تقاضانامه فروشنده - کپی بنچاق به تقاضای خریدار/ان  منضم می شود .

6-  اگر فقط سلسله انتقالات سند پر شده باشد و انتقالی در بین نباشد 
در قسمت درخواست سند از منوی درخواست تعویض سند اقدام نمایید .

7- در خصوص تقسیم نامه 
پذیرش صدور سند توسط دفاتر انجام میشود و بازای نفرات هر واحد تقسیمی یک درخواست مستقل ( اگر یک واحد بین دو نفر به صورت سه دانگ تقسیم شده باشد دو تقاضا) ثبت می شود . 
اسکن تقسیم نامه و کپی تقسیم نامه به سند منضم می شود.

**در خصوص صدور اسناد تقسیم نامه،  پلاکهای فرعی جدید حاصل از تقسیم در درخواست قید شود نه پلاک عرصه

 

موضوع خبر: