دفترخانه‌های استان قم

دفترخانه شهرستان آدرس دفترخانه طبقه کد پستی
دفتر اسناد رسمی 75 قم بلوار امین خیابان مصلی روبروی شهرداری منطقه 4
دفتر اسناد رسمی 76 قم خیابان هنرستان نبش خیابان رجایی
دفتر اسناد رسمی 77 قم میدان معلم نبش کوی شهیدین پلاک 1
دفتر اسناد رسمی 78 قم
دفتر اسناد رسمی 79 قم جنب میدان شهید محلاتی روبروی آسایشگاه سالمندان
دفتر اسناد رسمی 80 قم جنب میدان امام روبروی بانک صادرات
دفتر اسناد رسمی 81 قم انتهای خیابان جمهوری خیابان انسجام
دفتر اسناد رسمی 82 قم انتهای 20 متری امام حسین دانیال 28 پلاک 1
دفتر اسناد رسمی 83 قم خیابان جمهوری تقاطع محمود نژاد
دفتر اسناد رسمی 84 قم خیابان 45 متری نواب بین کوچه 5 و 7
دفتر اسناد رسمی 85 قم خیابان توحید نبش شهید ستاری
دفتر اسناد رسمی 86 قم میدان جهاد ابتدای بلوار رضوی نبش کوچه شماره 3
دفتر اسناد رسمی 87 قم خیابان شهید کریمی نرسیده به خیابان حضرت ابوالفضل
دفتر اسناد رسمی 88 قم میدان جهاد بلوار 15 خرداد نبش کوچه شماره 3
دفتر اسناد رسمی 89 قم خیابان آذر نرسیده به میدان پلیس نبش کوچه 46
دفتر اسناد رسمی 90 قم نیروگاه خیابان توحید توحید شماره 11
دفتر اسناد رسمی 91 قم خیابان 45 متری کارگر 24 متری سوم خرداد مقابل پمپ بنزین
دفتر اسناد رسمی 92 قم سلفچگان قم، جاده اراک، سلفچگان، بلوار امام رضا، پلاک ۶۹۲
دفتر اسناد رسمی 93 قم قم قم- بلوار شهید صدوقی- نبش کوچه 27 طبقه اول
دفتر اسناد رسمی 94 قم قم نیروگاه خیابان توحید روبروی اداره برق

صفحه‌ها