دفترخانه‌های استان قم

دفترخانه شهرستان آدرس دفترخانه طبقه کد پستی
دفتر اسناد رسمی 16 قم خیابان امام طبقه فوقانی داروخانه امیرکبیر
دفتر اسناد رسمی 17 قم میدان مطهری جنب دبیرستان صدوق
دفتر اسناد رسمی 18 قم خیابان امام نبش خیابان یخچال
دفتر اسناد رسمی 19 قم خیابان امام روبروی دارایی
دفتر اسناد رسمی 20 قم قم قم - باجک 2 روبروی بانک پاسارگاد، فوقانی بانک ملل
دفتر اسناد رسمی 21 قم بلوار امین 20 متری گلستان انتهای کوچه شماره 3
دفتر اسناد رسمی 22 قم خیابان امام روبروی پمپ بنزین نبش کوچه 35
دفتر اسناد رسمی 23 قم نیروگاه میدان امینی بیات کوچه 28 پلاک 20
دفتر اسناد رسمی 24 قم قم عطاران جنب کوچه 12 پلاک 149
دفتر اسناد رسمی 25 قم خیابان امام زاده ابراهیم جنب کوچه 12
دفتر اسناد رسمی 26 قم بعد از میدان توحید تحت کفالت دفتر 33
دفتر اسناد رسمی 27 قم نبش میدان جهاد روبروی بانک سپه
دفتر اسناد رسمی 28 قم قم میدان شهید زین الدین جنب داروخانه دکتر یزدیان
دفتر اسناد رسمی 29 قم خیابان آذر فلکه پلیس 20متری مهدیه کوچه 59
دفتر اسناد رسمی 30 قم خیابان امام روبروی کلانتری 17 نبش کوچه شماره 25
دفتر اسناد رسمی 31 قم بلوار 15 خرداد نبش کوچه 19
دفتر اسناد رسمی 32 قم پردیسان بلوار سلمان روبروی مسجد فاطمه الزهرا
دفتر اسناد رسمی 33 قم نیروگاه بعد از میدان توحید نبش توحید 14
دفتر اسناد رسمی 34 قم نیروگاه میدان معصومیه
دفتر اسناد رسمی 35 قم خیابان توحید نبش توحید 22

صفحه‌ها