دفترخانه‌های استان قم

دفترخانه شهرستان آدرس دفترخانه طبقه کد پستی
دفتر اسناد رسمی 95 قم قم
دفتر اسناد رسمی 96 قم خیابان امام زاده ابراهیم نبش میدان معصومیه
دفتر اسناد رسمی 97 قم قم
دفتر اسناد رسمی 98 قم قم قم میدان سپاه جنب عینک جمهوری ساختمان الماس طبقه 3 واحد 4
دفتر اسناد رسمی 98 قم قم قم میدان سپاه جنب عینک جمهوری ، ساختمان الماس واحد 4 3
دفتر اسناد رسمی 99 قم
دفتر اسناد رسمی 100 قم قم پردیسان، بلوار سلمان، خ سبلان، سبلان 22،جنب داروخانه دکتر مارونی، پلاک28طبقه دوم،
دفتر اسناد رسمی 101 قم
تحت کفالت : دفتر اسناد رسمی 102 قم
دفتر اسناد رسمی 102 قم خیابان آذر کوچه 72 پلاک 7
دفتر اسناد رسمی 103 قم میدان سعیدی نبش خیابان هفت تیر کوچه 1 ساختمان آسمان
دفتر اسناد رسمی 104 قم خیابان آذر ابتدای کوچه 40 و 42
دفتر اسناد رسمی 105 قم خیابان 45 متری صدوق خیابان فردوسی پلاک 28
دفتر اسناد رسمی 106 قم قم
دفتر اسناد رسمی 107 قم قم میدان توحید طبقه زیر زمین بانک توسعه تعاون
دفتر اسناد رسمی 108 قم پردیسان خیابان اندیشه روبروی بوستان پردیس
دفتر اسناد رسمی 109 قم قم
دفتر اسناد رسمی 109 قم قم قم بلوار شهید کریمی بین کوچه 8 و 10 جنب پایگاه سلامت
دفتر اسناد رسمی 110 قم خیابان هفت تیر نبش میدان شهرداری
دفتر اسناد رسمی 111 قم میدان شهرداری 16 متری علوی علوی 11 پلاک 119

صفحه‌ها