دفترخانه‌های استان قم

دفترخانه شهرستان آدرس دفترخانه طبقه کد پستی
دفتر اسناد رسمی 36 قم سالاریه فلکه پیچک پلاک 140
دفتر اسناد رسمی 37 قم بلوار شهید بهشتی کوچه 1جنب بانک تجارت و مهر اقتصاد
دفتر اسناد رسمی 38 قم
دفتر اسناد رسمی 39 قم خیابان دورشهر کوچه 13
دفتر اسناد رسمی 40 قم قم بلوار 15 خرداد نرسیده به دانشگاه آزاد
دفتر اسناد رسمی 41 قم خیابان امامزاده ابراهیم جنب شهرداری منطقه 2 و 6
دفتر اسناد رسمی 42 قم خیابان دانیال میدان دانیال ابتدای خیابان انسجام
دفتر اسناد رسمی 43 قم بلوار شهید بهشتی جنب شهرداری منطقه 3
دفتر اسناد رسمی 44 قم خیابان دورشهر نبش کوچه 36
دفتر اسناد رسمی 45 قم قم قم پردیسان خیابان سلمان خیابان البرز۲۱ پلاک‌ ۵۶
دفتر اسناد رسمی 46 قم خیابان شهید بهشتی کوچه شماره 11
دفتر اسناد رسمی 47 قم خیابان هفت تیر کوچه شماره 62
دفتر اسناد رسمی 48 خلجستان
دفتر اسناد رسمی 48 قم قم انتهای 20 متری امام حسین دانیال 28پلاک1
دفتر اسناد رسمی 49 قم خیابان 45 متری صدوق نبش کوچه 36 ساختمان کاج
دفتر اسناد رسمی 50 قم خیابان توحید نبش میدان نبوت
دفتر اسناد رسمی 51 قم روبروی بیمارستان نکوئی نبش کوچه 29
دفتر اسناد رسمی 52 قم خیابان 19 دی نبش کوچه 42
دفتر اسناد رسمی 53 قم خیابان اراک جنب پل هوایی نیروگاه
دفتر اسناد رسمی 54 قم میدان امام جنب مسجد امام حسین

صفحه‌ها